ARASTIRMA
Nobel Med 2022; 18(3): 161-166

TÜRKİYE'DE YAŞ GRUPLARINA GÖRE 25(OH) VİTAMİN D KONSANTRASYONLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE MEVSİMSEL FARKLILIKLAR

Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Türk çocukları ve erişkinlerinin yaş ve cinse özgü 25 (OH) D vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi ve yaz ve kış aylarındaki değişimin gösterilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metot:İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı’na başvuran yüz seksen bir bin altı yüz on altı kişi (0-95 yaş) çalışma grubunu oluşturdu. Çalışma grubu; 0-2 yaş; 3-10 yaş; 11-20 yaş; 21-50 yaş; 51-70 yaş; 70 yaş üstü ve kadın ve erkek olarak klasifiye edildi.

Bulgular: Tüm çalışma grubunun 25 (OH) D vitamini konsantrasyonu 21,7±13,3 ng/mL olup, kadınlarda erkeklere göre anlamlı derecede düşük bulundu (21,35±13,52 ng/mL vs 22,54±12,5 ng/mL, p=0,008).

D vitamini eksiklik prevalansı kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla %43,8 ve %44,0, yetersizlik oranı %29,4 ve
%34,8, şiddetli eksiklik oranı %11,4 ve %4,9'du. (tümü için p<0,001). Yaş grupları içinde en düşük eksiklik oranı %25,2 ve %14,6 ile 0-2 yaş grubunda
iken en yüksek 11-20 yaş grubunda (%57,2 ve %54,4) bulundu. Eksiklik oranları 70 yaş üstü kişiler dışında önemli ölçüde farklıydı. Ayrıca Mart ayı vitamin-D seviyeleri Ekim ayı seviyelerine göre önemli ölçüde düşüktü (p<0,001).

Sonuç: Klinik uygulamada Serum 25 (OH) vitamin-D seviyelerinin yaşam boyu önemli rolü olup, özellikle çocukluk, ergenlik ve yetişkin dönemlerde serum vitamin-D tayinin periyodik olarak ölçülmesi çok önem taşımaktadır. Bu nedenle yasal olarak zorunlu olarak gıdalara D vitamin takviyesi yapılmasının toplum sağlığı açısından çok büyük önemi vardır.

TÜRKİYE'DE YAŞ GRUPLARINA GÖRE 25(OH) VİTAMİN D KONSANTRASYONLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE MEVSİMSEL FARKLILIKLAR

161-166

Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 161-166

DÜZENLİ KAN BAĞIŞÇILARININ KAYBEDİLME NEDENLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

167-177

Hakan Kocabaş, Erdal Eke

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3):167-177

1900’LÜ YILLARA AİT DİŞ TAŞI ÖRNEĞİNDE MOLEKÜLER BAKTERİ ANALİZLERİ İLE BESLENME VE HASTALIK DURUMLARININ İRDELENMESİ

178-186

Hüseyin Güdücüoğlu, Hakan Yılmaz, Serap Keskin Tunç, Sabahattin Erdoğan, Mikail Ercek

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 178-186

DİŞ HEKİMLERİNDE İŞE BAĞLI KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI İLE HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLİŞKİSİ

187-193

Ceren Varer Akpınar, Aliye Mandıracıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 187-193

YÜZEY BİTİRME YÖNTEMLERİ, pH VE SICAKLIĞIN SERAMİKLERİN İYON SALINIMI VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

194-200

Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 194-200

BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI

201-206

Metin Pıçakçıefe, Onur Vatandaş, Şeyma Ata, Raziye Ülkü Kıcalı, İzzet Serdar Amca, Yusuf Güneş

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 201-206

PANDEMİ SIRASINDA KİŞİSEL SPESİFİK ORBİTAL İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN UYGULANMASI

207-213

Mahmed Sari Njjar, Özden Ozgun Acar, Asli Semiz, Kadir Demirci, Ahmet Koluman

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 207-213

ORD. PROF. DR. İHSAN HİLMİ ALANTAR (1888-1959)

214-216

Çağatay ÜSTÜN, Seçil ÖZÇİFTÇİ

PORTRE Nobel Med 2022; 18(3): 214-216

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç. [ALTERATIONS IN 25(OH) VITAMIN D CONCENTRATIONS AND SEASONAL DIFFERENCES ACCORDING TO AGE GROUPS IN TURKEY]. Nobel Med 2022; 18(3): 161-166, English.
 • Web Style

  Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç. [ALTERATIONS IN 25(OH) VITAMIN D CONCENTRATIONS AND SEASONAL DIFFERENCES ACCORDING TO AGE GROUPS IN TURKEY]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç. [ALTERATIONS IN 25(OH) VITAMIN D CONCENTRATIONS AND SEASONAL DIFFERENCES ACCORDING TO AGE GROUPS IN TURKEY]. Nobel Med 2022; 18(3): 161-166, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç. [ALTERATIONS IN 25(OH) VITAMIN D CONCENTRATIONS AND SEASONAL DIFFERENCES ACCORDING TO AGE GROUPS IN TURKEY]. Nobel Med (2022); 18(3): 161-166, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç. (2022) [ALTERATIONS IN 25(OH) VITAMIN D CONCENTRATIONS AND SEASONAL DIFFERENCES ACCORDING TO AGE GROUPS IN TURKEY]. Nobel Med, 18(3): 161-166, English.