Kuruluş Mesajı

Kurucumuz'dan

Nisan 2005

Değerli Tıp Mensupları,

Türkiye’de ve dünyada bir ilaç şirketi olarak varolabilmek, Araştırma ve Geliştirme’den geçiyor. Aslında bu her sektör için aynı ölçüde geçerli. Hatta gelişmiş ülkeler arasında yer almanın birinci şartı. Ne yazık ki, ülkemizde bu bilince ve çok değerli ve yetenekli bilim insanlarının varlığına rağmen, gerek özel sektör gerekse devlet tarafından Ar-Ge’ye verilen önem ve ayrılan fon yetersiz. Araştırma geliştirme, sadece bireysel faaliyetlerle mümkün değildir. Ulusumuz adına hepimiz; devlet, özel sektör ve birey olarak ortak hareket etmeliyiz, bu sorumluluğu birlikte üstlenmeliyiz. Ülkemizin, halkımızın, çocuklarımızın geleceği için Ar-Ge’ye yatırımı artırmalıyız, yeni imkanlar yaratmalıyız. Sahip olduğumuz tecrübelerin değerini bilmeli, yarının bilim insanlarını yetiştirmeliyiz, yeteneklere daha da gelişme fırsatı sunmalıyız. Ulkar Holding olarak bu anlamda faaliyetlerimizi derinleştirebilmek ve üstümüze düşen görevin bir kısmını yerine getirebilmek için FARGEM adlı şirketimiz bünyesinde çalışmalarımızı derinleştiriyoruz.

Nobel Medicus, Türkiye’deki bilgi birikiminin kapsamını bir nebze ortaya koymakta aracı olabilmek ümidiyle yıllar önce bir fikir olarak gelişti, olgunlaştı ve sizlerin de değerli katkılarıyla yayın hayatına başladı. Arzumuz, aynı zamanda bilgi artışına da katkıda bulunması ve değerli bilim insanları arasında verimli bir hat oluşturmasıdır. İlk sayının coşkusuyla, bu doğrultudaki inancımızı sizlerle paylaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu vesile ile Nobel Medicus’u hayata geçiren editörler grubuna ve katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’yi ilim, bilim ve kültür merkezine dönüştürmemiz dileğiyle sağlıklı yaşamlar.

Hasan ULUSOY