Amaç ve Kapsam

Nobel Medicus bilimsel açık erişimli yayın organıdır.

Derginin amacı, tüm tıbbi dallarda yürütülen üst seviyedeki klinik ve deneysel çalışmaları, en son araştırma bulgularını içeren incelemeleri, nadir ve olguları içeren sunumları ve editöre mektupları yayınlamaktır.

Dergi, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) ve Yayın Etik Kurulu (COPE) ve “Şeffaflık ve Akademik Yayıncılık En İyi Uygulamalar İlkelerine (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) (doaj.org/bestpractice)  kriterlerine uygundur.

İçeriğin herhangi bir kısmı sadece dergiye referans verilerek (atıf yapılarak) kullanılabilir.

Diğer tüm kullanımlar için izinler derginin yazı işlerinden alınmalıdır.