Hakem Değerlendirme Süreci

Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olan makaleler değerlendirilmek üzere editör kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. İki hakemin farklı görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakem görüşüne başvurulur.

Hakemler, "Makale Değerlendirme Formu"nu dikkate alarak makaleyi değerlendirir. Formların cevabı yazarlara iletilir. Hakemlerin düzeltme öngörmesi halinde, makale yazara gerekli düzeltmeleri yapması için geri gönderilir. Yazarlar tarafından düzeltmeler en geç 30 gün içinde yapılarak düzeltilmiş makale dergiye iletilir. Düzeltilmiş makale yeniden hakemlerce değerlendirmeye alınır. İki hakemin olumlu görüşünü alan makaleler yayın kurulu kararı ile kabul edilebilirken, iki hakemin olumsuz görüş bildirdiği makaleler ise reddedilir.

En az iki hakemin olumlu görüşünü içeren ve yayın kurulu tarafından kabul edilen makaleler yayın portföyüne alınarak Yayın Kurulu’nun belirlediği sıraya göre www.nobelmedicus.com web sayfamızda açık erişimli olarak yayımlanır. Hakemler tarafından olumlu görüş almış olsa dahi makalelerin yayımlanması yayın kurulu kararına bağlıdır.

Aksi belirtilmedikçe tüm yazışmalar ilk yazarla yapılacak olup, araştırma yazılarında çalışmanın yapıldığı kurumlar ve etik komite onayının olduğu açıkça belirtilmelidir.

Yazı yayına kabul edildikten sonra sorumlu yazarın telif hakları ve çıkar ilişkisi formlarını http://www.nobelmedicus.com/dosya/telifformu.zip linkinden alması ve doldurması gerekmektedir. Makaleler telif hakları ve çıkar ilişkisi formları doldurulup ıslak imzalı şekilde tarafımıza gönderildikten sonra basılabilecektir.

Formlar eğer mümkünse tüm yazarlar tarafından imzalanarak “Dr. Timur Koloğlu, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:14 Ümraniye 34768 İstanbul” adresine posta ile gönderilmelidir. Telif hakları ve çıkar ilişkisi formları gönderilmeyen makaleler yayınlanmayacaktır.