Kişisel Verilerin Korunması

Nobel İlaç, kişisel verilerin korunması kapsamında söz konusu verilere ilişkin etkin güvenlik düzeyini temin etmek ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu doğrultuda, Nobel İlaç faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda kişisel verilerini işlediğimiz, Nobel İlaç çalışanlarının, çalışan adaylarının, aile bireyleri ve yakınlarının, şirket hissedarlarının ve şirket yetkililerinin, iş birliği içinde olunan kurum/kuruluş çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin, ziyaretçilerinin ve ilişkili diğer kişilerin kişisel verilerinin korunmasını bir şirket politikası olarak benimsenmiştir.