Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

ÇOCUKLARDA AKUT KARIN AĞRISI VE AKUT APANDİSİT TANISINDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERİ

86-90

Gülser Esen Besli, Suat Biçer, Özlem Kalaycık, Necmiye Keser, Şeyma Özkanlı, Coşkun Saf, Müferet Ergüven, Ayça Vitrinel

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 86-90

ENÜRESİS NOKTURNALI ÇOCUKLARDA TRANSKÜTAN ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU (TENS) TEDAVİSİ

22-27

Zeliha Ünlü, Çiğdem Tüzün, Can Taneli, Altınay Fırat

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(1): 22-27

SERBEST DALIŞ SONRASI OLUŞAN PULMONER HEMORAJİ OLGUSU

28-31

Özcan Keskin, Murat Kalemoğlu, İsmail Yıldırım, Eralp Ulusoy

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(1): 28-31

HİPOKRAT MÖ. 460-370

32-35

Derleyen: Timur Koloğlu

PORTRE Nobel Med 2005; 1(1): 32-35

BİR HASTALIĞA ADI VERİLEN TÜRK HEKİMİ HULUSİ BEHÇET

32-33

Nil Sarı, Esin Karlıkaya, İbrahim Topçu, Elif Vatanoğlu, Ümit Zeyneb Belbez, Ahmet Doğan Ataman, Ferda Gündoğdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2005; 1(2): 32-33

PRİMER MEME ANJİOSARKOMU

15-18

Zafer Şenol, Murat Kalemoglu, Sezai Demirbaş, F.Fulya Okudur, Tuncay Çelenk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 15-18

YENİDOĞANIN ANTİ-E ANTİKORUNA BAĞLI HEMOLİTİK HASTALIĞI- OLGU SUNUMU

24-26

Halit Özkaya, Ferhan Karademir, Selami Süleymanoğlu, Seçil Aydınöz, Atilla Ersen, Ercan Uğur, Erman Ataş, İsmail Göçmen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(1): 24-26

AİLE PLANLAMASI VE ACİL KONTRASEPSİYON

04-09

Sencer Ozan TOKER

DERLEME Nobel Med 2006; 2(2): 04-09

HEMATOLOJİ TARİHİNDE BİR TÜRK HASAN REŞAT SIĞINDIM

33-34

Nil Sarı, Ahmet Doğan Ataman, İbrahim Topçu, Ümit Zeyneb Belbez, Esin Karlıkaya, Elif Vatanoğlu, Ferda Gündoğdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2007; 3(1): 33-34

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİNDEN ORD. PROF. TBP. TUĞGENERALTEVFİK SALİM SAĞLAM

36-40

Arın Namal, Şükrü Aras, Gül Kızılca Yürür

PORTRE Nobel Med 2008; 4(2): 36-40

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN GIDA ANALİZLERİNİN ÖNEMİ

07-14

Fadime Gül, Ayşe Emel Önal

DERLEME Nobel Med 2008; 4(3): 07-14

TİPLENDİRİLEMEYEN HAEMOPHİLUS İNFLUENZAE’YA BAĞLI NEONATAL SEPSİS

37-39

Ferhan Karademir, Seçil Aydınöz, Selami Süleymanoğlu, Cihan Meral, Erman Ataş, İsmail Göçmen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(3): 37-39

TÜRK CERRAHİ TARİHİNDE PARLAK BİR İSİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLARINDAN ORD. PROF. DR. KEMAL ATAY (1890-1978)

48-51

Arın Namal, Şükrü Aras, Gül Kızılca Yürür

PORTRE Nobel Med 2008; 4(3): 48-51

PROF. DR CİHAT ABAOĞLU

78-84

Arın Namal

PORTRE Nobel Med 2009; 5(2): 78-84

HEKİMLERİN, SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİN BİR İNSAN KAYNAĞI OLARAK KLİNİK ECZACILIĞA BAKIŞ AÇISI

45-52

Özlem Nazan Erdoğan, Esin Karacan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 45-52

PROF. DR. MÜFİDE KÜLEY

102-107

Arın Namal, Öztan Öncel

PORTRE Nobel Med 2009; 5(3): 102-107

ENDÜSTRİYEL OLMAYAN İŞYERLERİNDE BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN SAĞLIK ŞİKÂYETLERİ VE İŞYERİ KAPALI ORTAM HAVA KALİTESİ

67-73

Hülya Gül, Günay Can, Eray Yurtsever, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 67-73

BİR OBSTETRİK KLİNİĞİNDE 15 YILLIK PERİOD SÜRESİNCE SEZARYEN ORANLARI VE ENDİKASYONLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

10-14

Aşkın Yıldız, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Adnan Keklik, Neriman Çelik, Hüseyin İvit

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 10-14

HALK ARASINDA EFSANELEŞMİŞ TÜRK HEKİMİ ORD. PROF. DR. MAZHAR OSMAN UZMAN

90-96

Gaye Şahinbaş Erginöz

PORTRE Nobel Med 2010; 6(1): 90-96

TÜRKİYE'DE RADYOLOJİ VE PROF. DR. EMİN FAİK ÜSTÜNEMİN FAİK ÜSTÜN 1922-1973

105-108

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2010; 6(2): 105-108

HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

34-38

Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 34-38

BİR ÜNİVERSİTENİN KURULUŞU VE ORD. PROF. DR. M. MUHİTTİN (MUHİDDİN) EREL

113-116

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2010; 6(3): 113-116

DİYARBAKIR’DA GÖRÜLEN MENİNGOKOKAL MENENJİT VAKALARI SONRASI NEISSERIA MENINGITIDIS TAŞIYICILIĞININ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

28-35

Neriman Şahiner, Efsun Akbaş, Selin Nar, Berrin Esen

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 28-35

ORGAN AKTARIMI KONUSUNDA HUKUKÇULARIN GÖRÜŞLERİ

42-45

Oya Ögenler, Selim Kadıoğlu, Handan Akın

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 42-45

SITMADA HIZLI TANI TESTLERİ

10-15

Nurittin Ardıç, Özgür Koru

DERLEME Nobel Med 2012; 8(2): 10-15

ANNELERE VERİLEN YENİDOĞAN SARILIĞI VE EMZİRME EĞİTİMİ İLE ERKEN YENİDOĞAN POLİKLİNİK TAKİBİNİN SARILIK NEDENİYLE HASTANEYE YATIŞ ÜZERİNE ETKİSİ

16-21

Sinan Uslu, Ali Bülbül, Fatih Bolat, Evrim Kıray Baş, Asiye Nuhoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 16-21

BİR ASKERİ BİRLİKTE CHLAMYDIA PNEUMONIAE PNÖMONİSİ SALGINI: İNFİLTRASYONUN LOBER VE SEGMENTER DAĞILIM ÖZELLİĞİ

26-31

Haldun Şevketbeyoğlu, Dilaver Taş, Ali Acar, Erdoğan Kunter, Oğuzhan Okutan, Ahmet Fakih Aydın, Mustafa Türkmen, Zafer Kartaloğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 26-31

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALININ KURUCUSU MUHLİS TUZLACI (1921-1987)

124-126

Çağatay Üstün, İnci Hot

PORTRE Nobel Med 2012; 8(2): 124-126

TÜRKİYE’DE CERRAHİ VE RADYOLOJİ ALANLARININ TANINMIŞ İSMİ, İLK TÜRKÇE BEYİN CERRAHİSİ KİTABININ YAZARI, ATATÜRK’ÜN HEKİMİ (1884-1955) ORD. PROF. DR. MİM KEMAL ÖKE

130-132

Bilge Çınar, Gaye Şahinbaş Erginöz

PORTRE Nobel Med 2012; 8(3): 130-132

PROF. DR. SUAT İSMAİL GÜRKAN (1904-1983)

124-126

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2013; 9(1): 124-126

FARMAKODİNAMİ LABORATUVARINDAN, DÜNYA LİTERATÜRÜNE: AKİL MUHTAR ÖZDEN 1877-1946

33-35

Nil Sarı, Elif Vatanoğlu, Ahmet Doğan Ataman, İbrahim Topçu, Ümit Zeyneb Belbez, Esin Karlıkaya, Ferda Gündogdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2006; 2(2): 33-35

TÜRKİYE’DE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE UYGUNLUĞU: NOKTA PREVALANS SONUÇLARI

98-103

Hanefi Cem Gül, Ahmet Karakaş, Cumhur Artuk, Gamze Özbek, Selim Kılıç, Can Polat Eyigün

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 98-103

Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli

145-148

Hakan Ertin, M. Alpertunga Kara, Bülent Özaltay

PORTRE Nobel Med 2013; 9(3): 145-148

TRAVMA OLGULARINDA YÜZDE SABİT İZ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

20-24

Bahadır Kumral, Ümit Naci Gündoğmuş, Cengiz Haluk İnce, Gülsüm Nurhan İnce

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 20-24

HEKİMBAŞI MUSTAFA BEHÇET EFENDİ (1774-1834)

99-100

Kevser Atalık

PORTRE Nobel Med 2014; 10(1): 99-100

PROF. DR. İRFAN TİTİZ (1903-1969)

97-100

Çağatay Üstün, Nuray Demirci

PORTRE Nobel Med 2014; 10(3): 97-100

ETİK SORUN ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

55-63

Engin Kurt, Ahmet Keser, Yunus Gökmen

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 55-63

İLK KADIN DOKTORUMUZ SAFİYE ALİ

100-102

Doç. Dr. İnci Hot

PORTRE Nobel Med 2015; 11(1): 100-102

HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ

13-18

Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin

DERLEME Nobel Med 2015; 11(2): 13-18 13-18

GEBELERDE PREEKLAMPSİ TANISINDA MATERNAL ÜRİNER NGAL DÜZEYLERİ; POTANSİYEL DİYAGNOSTİK BİR BİYOBELİRTEÇ

37-41

Nilgün Tekkeşin, Asena Ayar

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 37-41

PROF. DR. ŞÜKRÜ YUSUF SARIBAŞ (1883-1962) Türkiye Nöroloji Tarihinden Bir Portre

101-103

Çağatay Üstün, Nuray Demirci

PORTRE Nobel Med 2015; 11(3): 101-103

AİLESİNDE GLOKOM HASTALIĞI OLAN SAĞLIKLI BİREYLERDE RETİNA SINIR LİFİ TABAKASI VE GANGLİON HÜCRE TABAKASI KALINLIKLARININ ANALİZİ

14-19

Ali Rıza Cenk Çelebi, Ayşe Ebru Kılavuzoğlu, C. Banu Coşar, U. Emrah Altıparmak, Abdullah Özkırış

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 14-19

ORD. PROF. NAŞİD EREZ (1899-1981) Türkiye’de Sosyal Jinekoloji ve Aile Planlamasının Öncülerinden

106-109

Halil Tekiner

PORTRE Nobel Med 2016; 12(1): 106-109

ÇALIŞMA ORTAMINDA EPİLEPSİ YÖNETİMİ: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAKLAŞIMLAR

05-12

Sibel Cevizci, Ethem Erginöz, Handan Işın Özışık Karaman

DERLEME Nobel Med 2016; 12(2): 5-12

ORD. PROF. DR. PHILIPP SCHWARTZ (1894-1977) 1933 Türk Üniversite Reformu ve Patoloji’ye Katkılarıyla

87-90

Arın Namal

PORTRE Nobel Med 2016; 12(2): 87-90

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ

31-38

Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 31-38

PROF. DR. EKREM KADRİ UNAT (1914-1998) “Hocaların Hocası” olarak anılan Ekrem Kadri Unat, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın kurucusudur.

81-82

Elif Gültekin

PORTRE Nobel Med 2017; 13(1): 81-82

ORD. PROF. DR. KEMAL CENAP BERKSOY (1876-1949) 1901-1951 Yılları Arasında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülleri’ne Aday Gösterilen İlk ve Tek Türk Bilim Adamı, Türk Fizyoloji Tarihinin Unutulmaz Hocası

83-86

Evgin Yasinoğlu

PORTRE Nobel Med 2017; 13(2): 83-86

BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, OLUMLU, OLUMSUZ DUYGULARI VE RİSKLİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

48-56

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş,Yasemin Balcı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 48-56

ORD. PROF. DR. ZEKİ ZEREN (1900-1973) Anatomi Terimlerinin Türkçe’leştirilmesinde Öncü Anatomist

69-71

Merve Erdem

PORTRE Nobel Med 2017; 13(3): 69-71

ORD. PROF. DR. SÜREYYA TAHSİN AYGÜN (1895-1981) Dünyada Kök Hücre Üzerine Çalışan İlk Bilim İnsanı

55-57

Ece Nur Çınar, Elif Vatanoğlu-Lutz

PORTRE Nobel Med 2018; 14(1): 55-57

ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER (1898-1986) Bilime, Sanata ve Kültüre Adanmış Bir Ömür

60-62

Elif Gültekin

PORTRE Nobel Med 2018; 14(2): 60-62

KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKA YETENEKLERİ İLE PROFESYONELLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

09-18

Derya Aslan, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 9-18

PROF. DR. MELİHA TERZİOĞLU (1915-1995) Türkiye’de Fizyoloji Alanına Kazandırdıklarıyla “Yirminci Yüzyılın Önde Gelen Kadınları”ndan

51-56

Gamze Nesipoğlu

PORTRE Nobel Med 2018; 14(3): 51-56

MUĞLA’DA 2015-2016 YILLARI ARASINDA SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-27

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş, Belgin Doğu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 21-27

PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK (1914-1990) Temel Halk Sağlığı Kavramları

66-70

Çağatay Güler

PORTRE Nobel Med 2019; 15(1): 66-70

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

47-56

Aysun Yeşiltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 47-56

PROF. DR. BÜLENT TARCAN (1914-1991)

63-65

Yavuz Aras , Ali Nail İzgi

PORTRE Nobel Med 2019; 15(2): 63-65

İSTANBUL’DA BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİK PERSONELİN HOMOFOBİ DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

56-62

Seren Oğuz, Nimet Emel Lüleci, Melda Karavuş

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 56-62

PROF. DR. FATMA PERİHAN ÇAMBEL (1909-1987) Türkiye’de Patoloji ve Kanserle Mücadelede Öncü Bir İsim

75-77

Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi

PORTRE Nobel Med 2020; 16(1): 75-77

YAŞLI İÇİN EVDE BAKIM HİZMETLERİ: TÜRKİYE’NİN PERSPEKTİFİ

155-165

Münevver Hasanusta, Osman Faruk Bayramlar, Seher Palanbek, Mehmet Akif Karan

DERLEME Nobel Med 2021; 17(3): 155-165

1900’LÜ YILLARA AİT DİŞ TAŞI ÖRNEĞİNDE MOLEKÜLER BAKTERİ ANALİZLERİ İLE BESLENME VE HASTALIK DURUMLARININ İRDELENMESİ

178-186

Hüseyin Güdücüoğlu, Hakan Yılmaz, Serap Keskin Tunç, Sabahattin Erdoğan, Mikail Ercek

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 178-186

PROF. DR. HAYRULLAH KOCAOĞLU (1925-2021)

67-70

Seçil Özçiftçi, Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2023; 19(1): 67-70

DR. ABDÜLHAK ADNAN ADIVAR (1882-1955)

65-70

Turhan ADA

PORTRE Nobel Med 2024; 20(1): 65-70