OLGU SUNUMU

PITUITARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN A CANCER PATIENT UNDER OPIOID TREATMENT

 

Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş

 

ABSTRACT
Opioid induced suppression of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis is rare and mostly misdiagnosed in clinical handling. Weakness and debility are nonspecific symptoms that are seen in chronic cancer patients. Here, we report a case of adrenal crisis in a patient using opioid for malignancy related pain. A 65 year-old woman with lung and anorectum cancer had been referred to our hospital. She had been under 15 days of opioid therapy because of bone metastasis related cancer pain. She complained of back pain, weakness, weight loss, fatigue and hypotension. The patient was evaluated with suspected adrenal insufficiency. She had adrenocortical and pituitary insufficiency with adrenal crisis. Plasma ACTH and cortisol levels were detected low. Pituitary failure was diagnosed and hypophysis MRI showed reduced hypophysis volume (diameter) without heterogeneity; hypophysis height was stated as 4 mm. Prednisolone treatment was started and the patient’s symptoms and complaints improved. These symptoms might be attributed to an underlying malignant disease, but one should always keep in mind adrenocortical insufficiency in case of chronic high-dose opioid usage.

 

Keywords: Opioid treatment, adrenal insufficiency, malignancy Nobel Med 2015; 11(1): 94-96

 

OPİOİD TEDAVİSİ ALTINDAKİ BİR KANSER HASTASINDA GÖRÜLEN PİTUİTAR ADRENAL YETERSİZLİK OLGUSU

 

ÖZET
Opioid kullanımına bağlı hipotalamo-hipofizer-adrenal aksın baskılanması nadir görülen bir durumdur ve genellikle klinik olarak gözden kaçmaktadır. Kanser hastalarında halsizlik ve güçsüzlük sık görülen nonspesifik semptomlardır. Burada maligniteye bağlı ağrı nedeniyle opioid tedavisi almakta iken, adrenal yetersizlik tablosu görülen bir olgu sunulmuştur. Multiple primerli anorektum ve akciğer kanseri tanılı, 65 yaşındaki kadın hasta yaygın kemik metastazlarına bağlı ağrı nedeniyle 15 gündür opioid türevi analjezik tedavisi almaktaydı. Sırt ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı olan ve hipotansif seyreden hastada, yapılan tetkikler sonucunda ACTH ve kortizol düzeyleri düşük bulundu. Hipofizer adrenokortikal yetersizlikten şüphelenilen hastada etiyolojiye yönelik yapılan hipofizer görüntülemede, hipofiz parankimi heterojenitesi azalmış olup koronal uzunluğu 4 mm olarak ölçüldü. Hastaya metilprednizolon tedavisi başlandı ve takibinde semptomları düzeldi. Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, hipotansiyon ve sırt ağrısı gibi nonspesifik semptomlar, kanser hastalarında da ortaya çıkabilen nonspesifik semptomlar olmakla birlikte; opioid türevi analjezik kullanan kanser hastalarında ise bu semptomlar varlığında adrenokortikal yetersizlik görülebileceği göz ardı edilmemelidir.

 

Anahtar Kelimeler: Opioid tedavisi, adrenal yetersizlik, malignite Nobel Med 2015; 11(1): 94-96

 

Makalenin PDF formatındaki tam metin versiyonu için buraya tıklayınız.

22-26
INVESTIGATION OF GENOTOXICITY IN INTESTINAL EPITHELIAL CELLS AND LYMPHOCYTES OF CELIAC PATIENTS
Özlem Yüce, Ayhan Gazi Kalaycı, Ali Okuyucu, Gönül Caltepe, Abdulkerim Bedir
33-36
HIP PAIN IN PREGNANCY
Metin Uzun , Ercan Baştu, Burak Beksaç, Adnan Kara, Müjdat Adaş
49-54
INFLUENCE OF SEASONALITY ON SUICIDAL HANGING IN ISTANBUL, 1979-2012: ASSOCIATIONS WITH GENDER, AGE, LOCATION AND INSTRUMENTS OF SUICIDE
Bahadır Kumral, Şafak Taktak, Ayla Ünsal, Taşkın Özdeş, Yalçın Büyük, Rıfat O. Özdemirel
71-75
COMPARISON OF PULSE OXYMETER AND CEREBRAL OXYMETER VALUES IN HEALTHY NEWBORNS IN THE FIRST FIVE MINUTES OF LIFE
Gökmen A. Taşkın, Avni Kaya, Ertan Sal, Lokman Üstyol, Erdal Peker, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi
83-86
SERUM TOTAL OXIDATIVE AND ANTIOXIDATIVE STATUS IN PATIENTS WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Ercan Madenci, Şükrü Güçbey, İrfan Koca, Erhan İbas, Hülya Çiçek
87-91
THE IMPORTANCE OF SOLUBLE UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR RECEPTOR IN PATIENTS WITH ACUTE BRUCELLOSIS
Nazlım Aktuğ Demir, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık, Şua Sümer, Onur Ural, Servet Kölgelier
92-93
BREAST MALIGNANCY WITH LESER-TRELAT SIGN IN A GERIATRIC PATIENT
Pınar Yıldız, Hayrettin Dizen, Mustafa Yıldız, Ahmet Volkan Yıldırım
94-96
PITUITARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN A CANCER PATIENT UNDER OPIOID TREATMENT
Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş
97-99
CHOROIDAL NEOVASCULAR MEMBRANE ASSOCIATED WITH SILDENAFIL
Harun Çakmak, Sema Oruç Dündar, Tolga Kocatürk
PORTRE

22-26
INVESTIGATION OF GENOTOXICITY IN INTESTINAL EPITHELIAL CELLS AND LYMPHOCYTES OF CELIAC PATIENTS
Özlem Yüce, Ayhan Gazi Kalaycı, Ali Okuyucu, Gönül Caltepe, Abdulkerim Bedir
92-93
BREAST MALIGNANCY WITH LESER-TRELAT SIGN IN A GERIATRIC PATIENT
Pınar Yıldız, Hayrettin Dizen, Mustafa Yıldız, Ahmet Volkan Yıldırım
94-96
PITUITARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN A CANCER PATIENT UNDER OPIOID TREATMENT
Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş
74-81
ASPIRIN RESISTANCE AND OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Zehra Serdar, Elif Emre Doğruk, Akın Serdar, Şeyda Günay, İsminur Saka Karagöz

Pubmed Style

Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş. [PITUITARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN A CANCER PATIENT UNDER OPIOID TREATMENT]. Nobel Med 2015; 11(1): 94-96, English.

Web Style

Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş. [PITUITARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN A CANCER PATIENT UNDER OPIOID TREATMENT]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=497 [Access: Ağustos 12, 2014], English.

AMA (American Medical Association) Style

Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş. [PITUITARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN A CANCER PATIENT UNDER OPIOID TREATMENT]. Nobel Med 2015; 11(1): 94-96, English.

Vancouver/ICMJE Style

Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş. [PITUITARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN A CANCER PATIENT UNDER OPIOID TREATMENT]. Nobel Med (2015); 11(1): 94-96, [cited Ağustos 12, 2014], English.

Harvard Style

Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş. (2015) [PITUITARY ADRENAL INSUFFICIENCY IN A CANCER PATIENT UNDER OPIOID TREATMENT]. Nobel Med, 11(1), 94-96, English.